Anasayfa Yardım Merkezi

Sıkça Sorulan Sorular

Tüm deniz riskleri, çatışma (çarpışma), yangın, korsanlık, hırsızlık, fırtına gibi enstitü yat klozunda belirtilen riskler, ilgili kloz ve tekne sigortası genel şartları çerçevesinde teminat altındadır.

Teknenin bedeli, yaşı, modeli, yapım tarzı, sürati, bağlama yeri, hasar geçmişi, kullanım amacı, sefer sahası gibi teknik detayların değerlendirilmesi sonucu belirlenmektedir.

Teminat ve primin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Yüksek hızlı teknelerde seyir riskleri yüksek olduğundan bazı teminat kısıtlamalarına tabidirler.

Tekneyi oluşturan gövde, makina ve teçhizatlar poliçe kapsamındadır.

Tekneniz ile istemeden neden olduğunuz maddi ve bedeni zararlar, poliçede ek teminat olarak verilmiş olması ve Enstitü yat klozu çerçevesinde, poliçede yazılı limit ile sınırlı olmak kaydıyla teminat altına alınabilmektedir.

Bayrak değişimleri mutlaka sigorta şirketine bildirilmelidir.

Tekne sigortalarında makine arızaları teminata dahil değildir. Talep üzerine, ek teminat olarak eklenebilir.

Poliçede yazılı “seyrüsefer sahasında” belirtilen seyir limitleri dahilinde teminat altındadır.