Anasayfa Ürünler

Elektronik Cihaz Sigortası

Elektronik Cihaz Sigortası

Sigortacı bu poliçe ile sigortalının envanterindeki cinsi, sayısı, yapım yılları, niteliği ve sigorta kıymetleri yazılı, münferit ünite veya muhtelif birimler halinde belirtilmiş olan elektronik makine, teçhizat veya bilgi işlem sistemlerinin deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı işyerinde temizleme, bakım, revizyon ve yer değiştirme esnasında veya dururken, önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik her türlü sebepten meydana gelen hasarları teminat altına alır.

Ana Teminatlar

İhmal, hatalı kullanım ve işletme hataları

3. şahısların vereceği zararlar

Hırsızlık, soygun, gasp ve sabotaj

Yangın (kavrulma ve alazlanma dahil), duman

Patlama (infilak), içe patlama (implosion)

Yıldırım (direk ve endirekt etkileri), fırtına ve dolu

Hava ve kara taşıtları çarpması

Sel/su baskını, dahili su ve sprinkler sızıntısı

Yeraltı suyu ve yağmur suyu, paslanma

Aşırı voltaj ve indüklenme

Ek Teminatlar

Deprem

Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör ve sabotaj

Ekspres nakliye, fazla mesai, tatil ücretleri ve zamları

Seyyar ve taşınabilir elektronik cihazlar ek teminatı