Anasayfa Ürünler

Ticari Yangın Sigortası

Ticari Yangın Sigortası

İş yerlerinde meydana gelebilecek olan Yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar ile aşağıda belirtilen riskler sonucu meydana gelecek zararlar, poliçede yazılı sigorta bedeline kadar teminat altına alınır. Yangın teminatı zorunlu ve otomatik olarak verilmekte, diğer teminatlar ise seçimli olarak sigortalı tarafından belirlenmekte, böylelikle sigortalı poliçesini istediği teminatlardan seçerek oluşturabilmektedir.

Teminatlar

Yangın, Yıldırım, İnfilak, Dahili Su, Fırtına, Duman, Yer Kayması, Kara Taşıtları Çarpması, Hava Taşıtları Çarpması, Deniz Taşıtları Çarpması, Dolu, Sel-Su Baskını, Hırsızlık Enkaz Kaldırma Masrafları, Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terör, Deprem, Cam Kırılması, Yangın Mali Sorumluluk