Anasayfa Ürünler

Makine Kırılması Sigortası

Makine Kırılması Sigortası

Sigortacı bu poliçe ile sigortalının envanterindeki, sayıları, imalat yılları, nitelikleri ve değerleri yazılı makine ve tesisleri deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya değiştirme esnasında veya dururken ani ve beklenmedik her türlü sebepten meydana gelen hasarları teminat altına alır.

Ana Teminatlar

İşletme hataları (bakım hataları, hatalı kullanma, yağlama kusurları vb.)

İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali veya dikkatsizliğinden kaynaklanan hasarlar

Çevresel nedenler (fırtına, don olayı, çözülen buz parçalarının yürümesi vb.)

Elektrik ve atmosferik olaylar (kısa devre, şerare, yüksek voltaj ve indüksiyon, izolasyon hataları)

Merkezkaç sebepli parçalanmalar

Su çekiçlemesi, ani ısınma ve soğuma, büzülme

Tıkanma ya da yabancı maddeler girmesi ve burada sayılamayan, Makine Kırılması Sigortası

Ek Teminatlar

Grev, lokavt, kargaşalık, halk, hareketleri, terör ve sabotaj

Ekspres nakliye, fazla mesai, tatil ücretleri ve zamları

Makinelerin temel ve kaideleri

Makine kırılmasına bağlı kar kaybı

Hareketli makineler (özellikle iş makineleri) için geniş kasko ek teminatı