Anasayfa Ürünler

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası

Bir iş yerinde işverene bir hizmet sözleşmesi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Dairesi Kanununa tabi çalışanların yükümlülüklerini yerine getirmesi esnasında uğrayacağı zararlar için işverene düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alan bir sigorta türüdür.

İşverene bir hizmet akdiyle bağlı olarak çalışan, Sosyal Sigortalar Dairesi'ne tabi işçiler ve onların hak sahipleri tarafından talep edilebilecek tazminat taleplerini,Sosyal Sigortalar Dairesi'nin sağladığı yardımların üstünde ve dışında kalan tazminat taleplerini,Sosyal Sigortalar Dairesi'nin açacağı rücu davaları sonucunda, ödeme yükümlülüğü doğan tazminatlar ile mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini kapsamaktadır.

Dikkat Edilecek Hususlar;

İşveren tarafından sağlanan servis araçlarıyla çalışanların işyerine getirilip götürülmesi esnasında, meydana gelebilecek kazalar, İşveren tarafından görevle başka bir yere gönderildiği ve asıl işini yapmadığı zamanlarda meydana gelen iş kazaları, Ülke sınırları dışında meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu ileri sürülecek tazminat talepleri ile manevi tazminat taleplerinin poliçe kapsamında olup olmadığına dikkat edilmelidir.