Anasayfa Yardım Merkezi

Sıkça Sorulan Sorular

Poliçede yer alan risklerin gerçekleşmesi sonucu işyerinizin kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle adres değiştirmek zorunda kalırsanız, yapacağınız masraflar poliçede yer alan limit ve sürelerle teminat altına alınır.

Poliçenizde ek teminat olarak 3.şahıs sorumuluk teminatı alırsanız, sizin sorumluluğunuz kapsamında bu kişilerin mallarına veya bedenlerine gelebilecek zararları da teminat altına aldırmış olursunuz.

Hayır. Yangın sigortalarında binalar, üzerlerinde inşa edildikleri arsa zarar görmeyeceğinden arsa hariç, sadece inşa maliyeti tutarları üzerinden sigortalanırlar. Yani binanızın alım-satım bedeli sigorta bedeli olarak kullanılmaz.

İşyeri yangın sigortalarında öncelikle kıymetleriniz bina, makina-tesisat, demirbaş, emtea, cam gibi ana gruplara ayrılır. Sigortacı sizden bu grupların her biri için ayrı ayrı bedel ister. Binada inşaat maliyet bedeli, diğer gruplarda ise alım satım tutarları bedel olarak belirlenir. Sigortacıya verdiğiniz bu bedellerin rayiç bedeller olduğuna emin olun. Sigortacıya verdiğiniz ve poliçeye yazılan bedeller, rayiç bedellerin altında ise hasarınızı (hasarın tutarı ne olursa olsun) eksik alma riskiyle karşılaşırsınız.

Genellikle her şirketten farklı primle teklif alabilirsiniz. Zira poliçe primi, sigorta bedellerine, poliçe teminat ve ek teminatlarına, bina yapı tarzına, uygulanan muafiyetlere, özel şartlara, adrese, hasar geçmişinize, işyerinizin faaliyet koluna, aldığınız koruyucu önlemlere vb. Çok sayıda veriye göre değişir. Bu nedenle farklı şirketlerden alınan tekliflerin karşılaştırılmasında tüm şartların, bedellerin, teminatların aynı olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Hayır. Tüm şirketlerin poliçelerinde farklı teminatlar, muafiyetler, uygulamalar, özel şartlar ve fiyatlar olabilir. Bu nedenle poliçenizi dikkatle incelemenizi öneririz.

Sigorta kapsamında bir hasar olması halinde İşyeri Paket Poliçelerinde genellikle otomatik olarak verilen Kira Kaybı teminatı kapsamında, poliçede yazılı limitler ve koşullar çerçevesinde tazminat alabilirsiniz.

Teminat kapsamında bir hasar olması ve poliçede yazılı muafiyet süresinden daha fazla süre ile işlerinizin durması halinde, işyeri paket poliçesinde yazılı limit kadar bir İş Durması tazminatı alabilirsiniz.

Gündüz işyeri açıkken meydana gelen bir hırsızlık olayı, hukuken hırsızlık değil aşırma olarak tanımlanır. Aşırma hırsızlık sigortası genel şartlarına göre teminat harici olduğundan teminat harici değerlendirilmektedir.

Hırsızlık Sigortası Genel Şartlarına göre sigortalının aile bireyleri ile çalışanlarının yaptığı hırsızlıklar teminat harici olup, çalışanların hırsızlık yapma riskine karşın Emniyeti Suistimal ek teminatı talep edilmelidir.