Anasayfa Yardım Merkezi

Sıkça Sorulan Sorular

Bu sigorta, sigortalının ani ve harici bir olay sonucunda ve sigortalının iradesi dışında ölmesi veya bedeni bir arızaya maruz kalabileceği hasarları kapsamaktadır. Sigortalının 24 saat boyunca, evinde, işyerinde, bina dışında, ülke içi ve dışındaki poliçe ve genel şartlarında belirtilen tüm risklere karşı teminat verilir.

Ferdi Kaza Sigortası vefat (kaza sonucu ölüm), daimi sakatlık ve ek teminat olarak isteğe bağlı tedavi masrafları ve gündelik tazminatı kapsar.

Bu sigorta teminatı KKTC sınırları dışında da(Amerika, Kanada hariç) geçerlidir.

Şirketimiz poliçesinde deprem teminatı otomatik olarak verilir. Bunun dışında sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması halleri sigortadan hariçtir. Ancak ek sözleşme ile teminat kapsamına alınabilir.

Primler, sigortalının yaşına, mesleğine, aldığı teminat ve limitlere göre değişebilmektedir.