Anasayfa Yardım Merkezi

Sıkça Sorulan Sorular

Kasko Sigorta poliçesi, sigortalının kendi aracında oluşan hasarı karşılamaktadır, karşı tarafa verilen zararları karşılamaz.

Asistans teminatı müşterilerin talebi üzerine ve primi ödenmek kaydıyla poliçedeki teminatlar arasına ilave edilmektedir. Poliçenizin Teminatlar ve Primler bölümünde ‘’Asistans’’ ifadesi yer alıyorsa, ilgili teminat var demektir. Yani tüm şirketlerin kasko poliçelerinde bu teminat olmayabilir, sigortalının talebine göre değişmektedir.

Kasko poliçeleri kasko genel şartları uyarınca düzenlenmektedir. Bu genel şartlara göre kasko teminatında verilmesi zorunlu teminatlar, isteğe bağlı olarak eklenebilecek teminatlar, bir de verilmesi mümkün olmayan teminatlar vardır. Ayrıca poliçeye özel şartlar ve muafiyetler de konularak çok farklı kasko poliçeleri düzenlenebilir. Kısaca temelde aynı teminatları verseler de her şirketin düzenlediği poliçelerde teminatlar, özel şart ve uygulamalar ile muafiyetler bakımından çok büyük farklılıklar olabilmektedir.

Sigortacılıkta Full Kasko denildiğinde tam kasko ifadesi kast edilmekte ise de sigortalılar nezdinde full kasko ifadesi sigortalı araç hangi sebeple, hangi koşullarla bir zarara uğramış olursa olsun, tüm zararın eksiksiz şekilde karşılanacağı bir sigorta şeklinde algılanmaktadır. Oysa kasko poliçesi de diğer sigorta türleri gibi sadece poliçe üzerinde yazılı olan teminatlar kapsamında oluşan hasarları, yine poliçede yazılı koşullar çerçevesinde tazmin eden bir sigorta türüdür. Dolayısıyla müşteriler nezdinde yanlış bir algılamaya neden olduğundan full kasko ifadesinin kullanılması uygun olmamaktadır.

Kasko sigortası zorunlu bir sigorta türü değildir. Bununla birlikte, kasko sigortası sigortalının kendi aracına çarpma, çarpışma, yanma vb ani ve harici etkiler sonucunda oluşan zararlar için teminat sağlayan bir sigorta türü olup özellikle yüksek tutarlı hasarlarda sigortalının finansal açıdan ciddi zararlar görmesini engeller. Buna ek olarak kaza dışındaki bazı durumlarda da yardım hizmetleri kapsamında aracın çekilmesi, acil yardım hizmeti sağlanması gibi bir takım faydalar sunar. Bu açıdan her araç sahibinin kasko sigortası yaptırmasında büyük fayda vardır.

Kasko poliçesinde aracın kaza yapmadan önceki piyasa rayiç bedeli ödenmektedir. Her halukarda poliçede yazılan bedelden fazlası ödenmez.

Hasarsızlık indirimleri şirketlerden bağımsız olarak tüm şirketlerde aynı şekilde devam eder.

Aracın kendi gücüyle girip çıkacağı , ruhsatlı ve tarifeli çalışan gemi ve trenlerde taşınması esnasında oluşan hasarlar teminata dahil olup, diğer taşımalar sırasında olan hasarlar teminat kapsamı dışındadır.

Hasar dosyası açılması durumunda miktara bakılmaksızın hasarsızlık kaybolur. Lakin hasar kusurlu olan 3.şahıslara %100 rücu edilebilirse hasarsızlık bozulmaz. Bununla birlikte poliçelerimizde yer alan mini onarım teminatı kapsamında olan hasarlarda ise hasar dosyası açılmadığından hasarsızlık indirimi kaybolmamaktadır.

Bu tür hasarlar zamana bağlı ve beklenen hasarlar olduğundan teminat haricidir.

Mekanik arızalar teminat kapsamı dışındadır.

Menfaat sahibinin ilgili mevzuata uygun olarak değişmesi halinde sigorta sözleşmesi menfaat sahibinin değiştiği anda kendiliğinden feshedilmiş olur. Aracın yeni sahibinin kendisi adına poliçe yaptırması gerekmektedir.

Devam eder. İki araç arasında prim farkı var ise sigortalıdan tahsil edilir.

Kamu otoritesi tarafından çekilmesi esnasında oluşan hasar teminata dahildir.

Aracın fabrika çıkışında üzerinde standart olarak bulunan lastik, jant ve teyp gibi parçalar teminat kapsamındadır. Araca sonradan ilave edilen özel lastikler/jantlar, tamponlar, ses/ışık sistemleri vb. ancak poliçede belirtilmeleri ve primlerinin ödenmesi suretiyle teminata dahil edilebilirler.

Kasko primini sigortalının yaşı, aracın rayiç değeri, istenen ek teminatlar, aracın kullanım tarzı, muafiyetler gibi özellikler belirlemektedir. Primi etkileyen en önemli özelliklerden birisi de sigortalının hasar geçmişi olup, hasarsız bir geçmişe sahip sigortalıların primi, böyle olmayanlara göre çok daha uygun çıkabilmektedir. Yani ne kadar az hasar yaparsanız, o kadar az sigorta primi ödersiniz.

Acentelerimizden, Near East Bank şubelerinden veya şirket merkezimizden sigorta teklifi alabilir, poliçenizi düzenletebilirsiniz.

Kasko Sigortası, sigortalı aracın kendisine gelebilecek zararlar için teminat sağlayan bir sigorta türü iken Trafik Sigortası sigortalı aracın kusurlu olarak 3.şahısların beden veya mallarına verebileceği zararlara teminat sağlar. Kasko sigortası isteğe bağlı olarak, trafik sigortası ise kanunen zorunlu olarak yaptırılması gereken poliçelerdir.

Sigortalı olarak aracınızın sigorta bedelini sigorta şirketlerine bildirip, bu bedel üzerinden sigortalatmanız gerekmektedir. Bu bedel sigortalı aracın piyasadaki alım-satım, yani rayiç değeri olmalıdır. Rayiç değerin altında bir bedelle sigorta yapılması durumunda hasar tutarı ne kadar olursa olsun, hasar tazminatını eksik alma riski ile karşılaşabilirsiniz.

Şirketimizin kasko poliçesinde kemirgen hayvanların vereceği zararlar teminata dahildir.